Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

Dorotea Milas je predavačica na Katedri za komunikacije te prodekanica za stručni i znanstveni rad Poslovnog veleučilišta Zagreb. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je studij filozofije i studij religijskih znanosti te je stekla akademski naziv magistre filozofije i magistre religijskih znanosti. Polaznica je Poslijediplomskog doktorskog studija filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Istraživački interesi su joj na području filozofije (etika), religijskih znanosti, komunikologije i kulturologije. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te objavljuje znanstvene i stručne radove. Bogato radno iskustvo na području kulture i umjetnosti stekla je radeći, dugi niz godina, u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj instituciji, Matici hrvatskoj. Članica je Matice hrvatske, Upravnog odbora Zaklade Kultura nova i Hrvatskog filozofskog društva.