Katedre i nastavnici

  KATEDRA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.

PREDAVAČI NA KATEDRI ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE
doc. dr. sc. Lukša Lulić, v. pred.
dr. sc. Tomislav Ivančević, prof. v. š.
mr. sc.  Sanja Rocco, v. pred.
dr. sc. Željka Zavišić, prof. v. š. 
Predrag Čudina, prof., v. pred.
mr. sc. Neven Šipić, v. pred.
Goran Luburić, mag. oec., v. pred.
dr. sc. Tanja Grmuša, v. pred.
Dorotea Milas, mag. phil. et mag. rel., pred.

ASISTENTI
Marija Baričević, dip. iur.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
doc. dr. sc. Ivan Tolić, pred.
Vinko Mostarac, mag. oec., asistent
mr. sc. Zorislav Kaleb, v. pred.
Dražen Smaranduj
dr. sc. Oliver Hip, prof. v. š.
Siniša Kovačić, dipl. nov., pred.
mr. sc. Vera Šutalo, v. pred.
dr. sc. Dijana Vuković, v. pred.
Vladimir Preselj, mag. comm.
doc. dr. sc. Domagoj Bebić
prof. dr. sc. Nataša Renko 
prof. dr. sc. Marinko Jurčević
dr. sc. Pavle Kalinić, pred.
dr. sc. Mirjana Matešić
mr. sc. Milica Vučković, pred.
mr. sc. Dražen Rajković
dr. sc. Ksenija Žlof
mr. sc. Anita Zelić

KATEDRA ZA MENADŽMENT I PRODUKCIJU U KULTURI

VODITELJICA KATEDRE STUDIJA MENADŽMENT I PRODUKCIJA U KULTURI
mr. sc.  Sanja Rocco, v. pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
dr. sc. Ana Lederer
prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić
prof. dr. sc. Stipe Botica
Lidija Ivanda
Tatjana Aćimović, doc. art.
Ines Bojanić
dr. sc. Anđelka Galić
dr. sc. Angelina Daniela Jelinčić
dr. sc. Dea Vidović
prof. dr. sc. Branko Mihanović
Goranka Horjan
Denis Vasilj
Zrinka Jonjić

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA

VODITELJ KATEDRE STUDIJA UPRAVLJANJE OPSKRBNIM LANCIMA
Predrag Čudina, prof., v. pred.

VANJSKI PREDAVAČI I SURADNICI
mr. sc. Anita Zelić
doc. dr. sc. Ivan Tolić
prof. dr. sc. Slobodan Kaštela
Siniša Režek

VANJSKI PREDAVAČI ENGLESKOG JEZIKA
mr. sc. Anamarija Bekavac, pred.
Tatjana Kezele Vengušt