Prijave i upisi

Ako ste odabrali smjer preddiplomskog stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija, prijavite se putem elektronskog obrasca koji se nalazi u nastavku.

Prijava na preddiplomski stručni studij - Zagreb

Prijava na preddiplomski stručni studij - Sesvete

Prijava na specijalistički diplomski stručni studij

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavljeni studenti moraju dostaviti odgovarajuće dokumente u studentsku službu zaključno sa zadnjim danom prijave.

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

 1. domovnica (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)

 2. rodni list (izvornik,  e-format ili ovjerena kopija)

 3. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (izvornik ili ovjerene kopije)

 4. svjedodžba o završnom ispitu, maturi ili državna matura (izvornik ili ovjerena kopija)

 5. prijepis ocjena i plan i program studija (ako kandidat prelazi s nekog drugog studija)

 6. svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju (diplomski studij)

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS – PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI 

Osnovni uvjet upisa na preddiplomske stručne studije: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, položena državna matura ili proveden razredbeni postupak, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine. Upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija moguć je na dva načina:

 1. na temelju položene državne mature - izravno će se upisati učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje; prijave se obavljaju putem internetske stranice http://www.postani-student.hr/. Bez provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

 2. na temelju razredbenog postupka - kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu i kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pisanog i usmenog dijela ispita te se temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje lista uspješnosti (rang lista).

1. upisni rok: prijave do 17.07.2017., upisi 20. i 21.07.2017. godine

2. upisni rok: prijave do 19.09.2017., upisi 21. i 22.09.2017. godine

                     prijave do 26.09.2017., upisi 29.09.2017. godine

Razredbeni ispit će se održati:

Za 1. upisni rok: 18.07.2017. u 10 sati u prostorijama VPŠZ

Za 2. upisni rok: 20.09.2017. u 10 sati u prostorijama VPŠZ

                          27.09.2017. u 10 sati u prostorijama VPŠZ

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu studija:

a) preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija - 19.950,00 kn

b) preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi - 23.000,00 kn

c) preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima - 24.945,00 kn

d) za prijelaznike s drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu - 15.000,00 kn

Svi studenti koji školarinu plaćaju na rate moraju predati Visokoj školi ovjerenu zadužnicu kao sredstvo osiguranja naplate školarine. Zadužnicu će student dobiti prilikom dolaska na upis, te će istu prije upisa morati ovjeriti kod javnog bilježnika. Trošak ovjere iznosi 135,00 kuna.

Svi studenti su obvezni imati i Studentsku iskaznicu, koja je javna isprava i kojom se dokazuje status studenta, a koju izdaje Visoka škola. Cijena izrade propisana je pravilnikom Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznosi 50,00 kuna i plaća se prilikom upisa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS – SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Osnovni uvjet upisa na specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija: završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/ca, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine. U slučaju završenog nesrodnog studija izvan područja društvenih znanosti, polja ekonomije, određuju se razlikovni ispiti kao dodatan uvjet za upis. 

 1. upisni rok: prijave do 19.07.2017., upisi: 21.07.2017. godine

 2. upisni rok: prijave do 20.09.2017., upisi: 22.09.2017. godine

 3. upisni rok: prijave do 30.10.2017., upisi: 31.10.2017. godine 

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija iznosi 22.500,00 kn, a za prijelaznike sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu 17.000,00 kn

Troškovi upisnine plaćaju se prilikom upisa godine na svim studijima i iznose: 1.995,00 kn.

Sve informacije o školarinama i mogućnostima plaćanja možete pročitati OVDJE.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti na telefone 01/6310 888, 01/6310 889, 01/6310 844, putem e-maila: vpsz@vpsz.hr ili na internet stranici www.vpsz.hr.