Prijave i upisi

Ako ste odabrali smjer preddiplomskog stručnog odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija, prijavite se putem elektronskog obrasca koji se nalazi u nastavku.

Prijava na preddiplomski stručni studij

Prijava na specijalistički diplomski stručni studij

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijavljeni studenti moraju dostaviti odgovarajuće dokumente u studentsku službu zaključno sa zadnjim danom prijave.

DOKUMENTI KOJI SU POTREBNI ZA PRIJAVU

 1. domovnica (izvornik, e-format ili ovjerena kopija)

 2. rodni list (izvornik,  e-format ili ovjerena kopija)

 3. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (izvornik ili ovjerene kopije)

 4. svjedodžba o završnom ispitu, maturi ili državna matura (izvornik ili ovjerena kopija)

 5. prijepis ocjena i plan i program studija (ako kandidat prelazi s nekog drugog studija)

 6. svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju (diplomski studij)

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS – PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI 

Osnovni uvjet upisa na preddiplomske stručne studije: završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, položena državna matura ili proveden razredbeni postupak, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine. Upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija moguć je na dva načina:

 1. na temelju položene državne mature - izravno će se upisati učenici koji u školskoj godini 2016./2017. polože državnu maturu i tako završe svoje srednjoškolsko obrazovanje; prijave se obavljaju putem internetske stranice http://www.postani-student.hr/. Bez provedbe razredbenog postupka, izravno će se upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u proteklim školskim godinama.

 2. na temelju razredbenog postupka - kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžbu o položenom završnom ispitu i kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha kandidata u srednjoj školi i završnog ispita te provjeri znanja na razredbenom ispitu koji obuhvaća provjeru znanja na temelju pisanog i usmenog dijela ispita te se temeljem vrednovanja prethodno navedenih elemenata utvrđuje lista uspješnosti (rang lista).

1. upisni rok: prijave do 17.07.2017., upisi 20. i 21.07.2017. godine

2. upisni rok: prijave do 19.09.2017., upisi 21. i 22.09.2017. godine

                     prijave do 26.09.2017., upisi 29.09.2017. godine

Razredbeni ispit će se održati:

Za 1. upisni rok: 18.07.2017. u 10 sati u prostorijama VPŠZ

Za 2. upisni rok: 20.09.2017. u 10 sati u prostorijama VPŠZ

                          27.09.2017. u 10 sati u prostorijama VPŠZ

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu studija:

a) preddiplomski stručni studij Marketinga i komunikacija - 19.950,00 kn

b) preddiplomski stručni studij Menadžment i produkcija u kulturi - 23.000,00 kn

c) preddiplomski stručni studij Upravljanje opskrbnim lancima - 24.945,00 kn

d) za prijelaznike s drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu - 15.000,00 kn

ROKOVI ZA PRIJAVU I UPIS – SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Osnovni uvjet upisa na specijalistički diplomski stručni studij marketinga i komunikacija: završen preddiplomski studij s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili viša stručna sprema izjednačena sa stručnim nazivom stručni prvostupnik/ca, potpisan ugovor o studiranju i uplata prve rate školarine i upisnine. U slučaju završenog nesrodnog studija izvan područja društvenih znanosti, polja ekonomije, određuju se razlikovni ispiti kao dodatan uvjet za upis. 

 1. upisni rok: prijave do 19.07.2017., upisi: 21.07.2017. godine

 2. upisni rok: prijave do 20.09.2017., upisi: 22.09.2017. godine

 3. upisni rok: prijave do 30.10.2017., upisi: 31.10.2017. godine 

CIJENA ŠKOLARINE za jednu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Marketinga i komunikacija iznosi 22.500,00 kn, a za prijelaznike sa drugih visokih učilišta za prijelaznu godinu 17.000,00 kn

Troškovi upisnine plaćaju se prilikom upisa godine na svim studijima i iznose: 1.995,00 kn.

Sve informacije o školarinama i mogućnostima plaćanja možete pročitati OVDJE.

Detaljnije obavijesti svi zainteresirani mogu dobiti na telefone 01/6310 888, 01/6310 889, 01/6310 844, putem e-maila: vpsz@vpsz.hr ili na internet stranici www.vpsz.hr.