Studentski zbor

Studentski zbor Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti, studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti te predstavlja studente u sustavu visokoga obrazovanja. 

Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.

U nastavku možete pročitati Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti, Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti i Odluku o imenovanju Povjerenstva za prigovore u postupku provedbe studentskih izbora za Studentski zbor Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti.